Tietoa kilpailusta

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa Jäteselviytyjät-kilpailun etenemisestä ja kilpailun säännöistä. Päivitämme vuoden 2022 kilpailua koskevat tiedot sivulle syksyllä 2021. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen vuoden 2022 kilpailuun tapahtuu marraskuussa 2021.

Alkukilpailu = tietokilpailu

Alkukilpailuun harjoitteleminen

Alkukilpailuun osallistutaan kolmen oppilaan joukkueissa. Joukkueet valmistautuvat kilpailuun yhdessä luokkansa kanssa oppimateriaalin avulla. Kaikki oppimateriaali on sähköisessä muodossa ja se julkaistaan Oppimateriaalit -sivulla tammikuun alussa. Oppimateriaaliin kannattaa tutustua opettajan johdolla oppituntien aikana.

Oppimateriaali sisältää paljon kuvia ja videoita, joiden avulla oppiminen on hauskaa. Ennen alkukilpailua taitojaan voi testata harjoitustehtävien avulla. Oppimateriaalista löytyy myös toiminnallisia tehtäviä, joita kilpailijat voivat toteuttaa esimerkiksi oman luokkansa kanssa.

Alkukilpailu koululla

Alkukilpailut käydään viikkojen 9–15 aikana. Alkukilpailu suoritetaan koulun omilla tableteilla tai tietokoneilla joukkueissa. Kilpailuun varataan aikaa yhden oppitunnin (45min) verran. Kilpailu voidaan toteuttaa etäyhteyksin Teams-sovelluksen kautta, jolloin kilpailunvetäjä soittaa puhelun luokan opettajalle ja ohjeistaa luokkaa kilpailun aloittamisessa. 

Alkukilpailun tulokset

Alkukilpailun luokkakohtaiset tulokset ovat selvillä noin viikon kuluessa. Palkinnot luokan parhaalle joukkueelle lähetetään postitse. Loput alkukilpailun tulokset julkaistaan osallistujille lähetettävässä tuloskirjeessä.

  • Luokan paras joukkue = Joukkue, joka on saanut luokan parhaat pisteet, saa palkinnoksi Jäteselviytyjät -tuubihuivit
  • Kunnan paras luokka = Luokka, joka on saanut kunnan korkeimman pistekeskiarvon, palkitaan herkkuyllätyksellä
  • Kunnan paras joukkue = Joukkue, joka on saanut parhaat pisteet alkukilpailusta ja pääsee loppukilpailuun

Mikäli joukkueiden pisteissä tai luokkien keskiarvopisteissä on samoja tuloksia, arvotaan loppukilpialuun etenevät joukkueet ja herkkupalkinnon saavat luokat samoja tuloksia saaneiden kesken.

 

Loppukilpailu = toiminnallinen kilpailu

Loppukilpailu järjestetään toukokuussa 2022. Loppukilpailussa on vastakkain 13 taitavaa joukkuetta. Kaikki loppukilpailun tehtävät suoritetaan kolmen hengen joukkueina. Toiminnallisissa tehtävissä joukkueilta vaaditaan tiimitaitoja ja nokkeluutta. Loppukilpailu on elämyspäivä, jonka kaikki osallistujat palkitaan. Loppukilpailun voittajajoukkue saa palkinnoksi upeat Jopo-polkupyörät!

Joukkueet järjestävät itse kuljetuksen ja huoltajan loppukilpailuun. Kiertokapula tarjoaa kilpailijoille ja huoltajille ruokailun. Loppukilpailun järjestämisestä yhteistyössä Kiertokapulan kanssa vastaa Action Factory. Loppukilpailu on julkinen kilpailu.

Lisätietoa loppukilpailusta sekä loppukilpailuun ilmoittautuminen ovat saatavilla alkukilpailun tulosten selviämisen jälkeen.