5. Loppusijoitus

Loppusijoitusalueilla tarkoitetaan maa-alueita, joihin viedään niitä jätteitä, joita ei voida muulla tavalla hyödyntää. Ennen vanhaan näitä alueita kutsuttiin kaatopaikoiksi.  Kaatopaikkoja oli lähes jokaisessa Suomen kunnassa ja sinne vietiin melkein kaikki kodissa syntyvät jätteet. Jätteiden lajittelu ei ollut tuolloin tehokasta, eikä jätteitä juurikaan osattu kierrättää uusiksi materiaaleiksi.

Nykyään, kun suurin osa jätteistä osataan hyödyntää ja kierrättää eri tavoin, ei loppusijoitusalueita tarvita enää yhtä paljon. Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotetaan ja käsitellään monenlaisia jätteitä. Kiertokapulalla on käytössä yksi loppusijoitusalue Hämeenlinnassa. Loppusijoitusalueelle päätyy enää vain noin yhden prosentin verran vastaanotetuista jätteistä.