Harjoituskilpailu 2024

Harjoituskilpailun avulla pääset testaamaan valmiuttasi alkukilpailuun. Harjoituskilpailussa on samanlaisia kysymystyyppejä kuin alkukilpailussakin. Lopussa pääset myös täyttämään joukkueesi tiedot, kuten alkukilpailussakin tehdään. Harjoituskilpailun voit kuitenkin tehdä uudelleen niin monta kertaa kuin haluat ja lopussa näet oikeat vastaukset. Harjoituskilpailuun pääset sisälle kirjoittamalla salasanan, joka on: harjoituskilpailu.

Harjoituskilpailu 2024

1 / 25

Lajittelu tarkoittaa kaikkien jätteiden laittamista samaan jäteastiaan.

2 / 25

Mitä pidempään tavara on käytössä, sitä parempi se on ympäristölle.

3 / 25

Kiertokapula on jätelaitos, joka toimi Pohjois-Suomessa.

4 / 25

Pakkaukset lajitellaan sekajätteeseen.

5 / 25

Sekajäte kuljetetaan kaatopaikalle.

6 / 25

Valitse oikea väittämä.

7 / 25

Valitse oikea väittämä.

8 / 25

Valitse oikea väittämä.

9 / 25

Valitse oikea väittämä.

10 / 25

Valitse oikea väittämä

11 / 25

Etusijajärjestyksen mukaisesti tärkeintä on

12 / 25

Rinki-ekopisteelle voit viedä

13 / 25

Kierrätys tarkoittaa prosessia,

14 / 25

Loppusijoitusalueelle eli kaatopaikoille päätyy nykyisin

15 / 25

Sähkö- ja elektroniikkaromuun lajitellaan

16 / 25

Lajittele jäte oikein.

Question Image

17 / 25

Lajittele jäte oikein.

Question Image

18 / 25

Lajittele jäte oikein.

Question Image

19 / 25

Lajittele jäte oikein.

Question Image

20 / 25

Lajittele jäte oikein.

Question Image

21 / 25

Valitse jäte, joka ei kuulu joukkoon.

22 / 25

Valitse jäte, joka ei kuulu joukkoon.

23 / 25

Valitse jäte, joka ei kuulu joukkoon.

24 / 25

Valitse jäte, joka ei kuulu joukkoon.

25 / 25

Valitse jäte, joka ei kuulu joukkoon.

Your score is